CreateCtrl Suite

Pakiet aplikacji do planowania tematycznego i zarządzania procesami redakcyjnymi
Innowacyjny system zarządzania treścią

ContentExplorer

 • Zarządzanie kontraktami w celu administracji licencjami eksploatacyjnymi
 • Generowanie i zarządzanie promocjami, zwiastunami filmów, reklamami
 • Definicja i automatyzacja przepływu pracy za pomocą różnych narzędzi
 • Dziennik zdarzeń zgodny z ich przepływami pracy "workflows" i priorytetami
Zobacz więcej/ lub skontakuj się tutaj
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
oraz Dostawców usług OTT
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
oraz Dostawców usług OTT
Strategiczne planowanie harmonogramu

Scheme

 • Efektywne planowanie siatek programów telewizyjnych opartych na regułach
 • Łatwa konfiguracja i łączenie odcinków z ich powtórzeniami za pomocą metody "drag & drop"
 • Porównania opcji programu
 • Precyzyjny układ umożliwia zrównoważone planowanie wielokanałowe


Zobacz więcej/ lub skontakuj się tutaj
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
Aplikacja do planowania programu w oparciu o licencje

Programmer

 • Weryfikacja licencji poprzez synchronizacje planowanych elementów z zarządzanymi licencjami w ContentExplorer
 • Automatyczna weryfikacja kontroli rodzicielskiej i innych indywidualnie konfigurowalnych kryteriów planowania
 • Rozwiązywanie konfliktów i kolizji nakładających się programów z możliwością konfiguracjiZobacz więcej/ lub skontakuj się tutaj
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
Dzienne planowanie harmonogramu

Planner

 • Uproszczenie przepływów pracy "workflows" dzięki zintegrowanym kreatrom planowania i które automatyzacji planowania
 • Aktualne informacje o stanie wszystkich istniejących elementów zawartych w planie
 • Proste planowanie jednego lub kilku jednocześnie wybranych elementów za pomocą metody "drag & drop"
Zobacz więcej/ lub skontakuj się tutaj

Planuj
dokładniej i szybciej

Automatyczne planowanie kampanii

Campaigns

 • Bezpośrednie sterowanie kampaniami wedługnumerów docelowych
 • Płynne planowanie pustych obszarów w oparciu o zdefiniowane kryteria
 • Wyświetlanie wolnych ram czasowych w oparciu o domyślny przydział na dzień i kanał
 • Przechwytywanie wartości, takich jak dodatkowe informacje na temat klasyfikacji wiekowej i określania opłat licencyjnych - bezpośrednio w zwiastunach filmów
Zobacz więcej/ lub skontakuj się tutaj
Aplikacja dotyczy Nadawców TV
Aplikacja dotyczy Nadawców TV