Aplikacja należy do
rodziny produktów CreateCtrl Suite

Programmer

Aplikacja do planowania programu w oparciu o licencje
Programmer jest głównym modułem odpowiedzialnym za planowanie programów telewizyjnych.
Moduł ten pomaga w prosty i efektywny sposób zaplanować pojedynczy harmonogram dla kanału lub kilku kanałów równocześnie.

Planowanie reklam

Zwiększ swoją wydajność

Układ siatki programów wspiera planowanie reklam.

Programmer - CreateCtrl Suite

Rozwiązywanie konfliktów

Zwiększ jakość swojej pracy

Rozwiązywanie konfliktów i kolizji nakładających się programów z możliwością konfiguracji.

Programmer - CreateCtrl Suite

Licencje

Zawsze bądź zgodny z licencjami

Automatyczna weryfikacja planowanych elementów z uwzględnieniem ograniczeń licencji.

Programmer - CreateCtrl Suite

Wyświetl

miej kontrolę

Przejrzysta kontrola harmonogramu w zadanym przedziale czasowym.

Programmer - CreateCtrl Suite

Zobacz teraz

how Programmer works live
Programme Planning at CC Channel