Aplikacja należy do
rodziny produktów CreateCtrl WebSuite

Shield

Inteligentna ochrona nieletnich
Automatyczna klasyfikacja ograniczenia wiekowego filmów bazuje na Twoich wytycznych.

Ochrona

Chroń osoby niepełnoletnie

Przeglądaj swoje treści zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych krajów, dostarczaj im zestaw szablonów wraz z oprogramowaniem, zdefiniuj dla nich odrębne reguły.

Shield - CreateCtrl WebSuite

Automatyczne obliczanie

Ekspertyza sterowana komputerowo

Ekspertyza sterowana komputerowo

Shield - CreateCtrl WebSuite

Wstępnie zdefiniowana klasyfikacja wiekowa

Usprawnij standaryzację

Zbiór adnotacji umożliwia klasyfikację wiekową każdej sceny w oparciu o normy dla poszczególnych krajów. Pozwala to na porównywalną i obiektywną klasyfikację wieku.

Shield - CreateCtrl WebSuite

Dokładny zapis poklatkowy (frame by frame)

Bądź świadom Swoich treści

Zaprojektuj zbiór precyzyjnych adnotacji, klatka po klatce, aby dokładnie wiedzieć, co zawierają treści. Aplikacja Shield automatycznie generuje miniaturę dla każdej adnotacji oraz lokuje ją w raporcie.

Shield - CreateCtrl WebSuite