Aplikacja należy do
rodziny produktów CreateCtrl WebSuite

Teamer

Międzywydziałowe planowanie tematów
Zwiększ współpracę między pracownikami za pomocą modułu Teamer,
z którym możesz planować, tworzyć i zarządzać internetowymi oraz centralnymi tematami i wydarzeniami.

Planowanie eventów

Zwiększ swoją wydajność

Zdarzenia związane z planem, czasem i seriami mogą być tworzone szybko i precyzyjnie.

Teamer - CreateCtrl WebSuite

Transparentność

Zwiększ jakość swojej pracy

Teamer ułatwia współpracę między działami podczas planowania wydarzeń i tematów.

Teamer - CreateCtrl WebSuite

Uprawnienia

Zwiększ swoją wydajność

Prawa dostępu użytkowników są ustalane według wymagań dla poszczególnych działów.

Teamer - CreateCtrl WebSuite

Widoki

miej kontrolę

Elastyczny widok siatki kalendarza dostosowuje się do wymaganych przedziałów czasowych i pokazuje najważniejsze informacje.

Teamer - CreateCtrl WebSuite

Zobacz teraz

how Teamer works live
CreateCtrl App - Teamer