Aplikacja należy do
rodziny produktów CreateCtrl Radio Planning System

Topics

Wielokanałowe studio informacyjne
Moduł Topics jest wydajnym system planowania tematycznego,
wspiera współpracę redaktorów przy tworzeniu programu radiowego.

Ustal priorytety

Rozplanuj zasoby

Przypisz tematy do kategorii za pomocą graficznego przeglądu i szybko znajduj adekwatne zagadnienia.

Topics - Radio Planning System

Postęp

Bądź kreatywny

Aplikacja Topics umożliwia tworzenie programu radiowego oraz treści z bieżących wydarzeń. Redaktorzy, którzy chcą pracować nad tym samym tematem, mogą zobaczyć zawartość, którą już utworzyłeś.

Topics - Radio Planning System

Interfejs dla agencji prasowych

Bądź na bieżąco

Aplikacja Topics automatycznie importuje informacje dotyczące bieżących wydarzeń międzynarodowych agencji prasowych, które pomogają stworzyć publikacje dla mediów społecznościowych

Topics - Radio Planning System